TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523 /99)10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

1. Rekisterin pitäjä:
Ipa Group Oy (2762353-1)

2. Rekisterin hoitaja:
Rekisterin yhteyshenkilönä toimii Ipa Group Oy:n asiakaspalvelu (asiakaspalvelu@pien.fi)

3. Rekisterin nimi:
Ipa Group Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin tarkoitus:
Rekisterin tarkoituksena on Ipa Group Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen,
markkinointi sekä palveluiden kehittäminen. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käsitellä asiakkuuksien hoitoon ja markkinontitarkoituksiin. Rekisterissä voidaan käsitellä tietosisältökohdan mukaisia tietoja sekä yrityskohtaisia tietoja asiakkaan ostotapahtumista. Tuotetasoisia ostotietoja voidaan käsitellä myös asiakaskohtaisesti asiakkaan erikseen käyttöönottamien palveluiden tuottamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö:
Rekisterissä voidaan käsitellä asiakkaista tarpeellisuuden mukaan seuraavia tietoja.
– Perustiedot: Etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.
– Tuotetasoisia asiakkaaseen liitettyjä ostotietoja, mikäli asiakas on ottanut käyttöönsä palveluita, joiden tuottamiseen tietoja tarvitaan.
– Muuhun asiakkuuteen liittyvät ostot ja tilatut palvelut, kuten asiakashistoria, tietoa palveluiden käytöstä sekä tuotehistoria.

6. Tietolähteet:
Tietoja saadaan asiakkaan liittyessä asiakasrekisteriin. Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä rekisteröitymisistä, ostoista sekä asiakassuhteen aikana asiakkaan tekemistä ilmoituksista. Käyttäjärekisterin tiedot tallennetaan käyttäjän tekemien muutosten pohjalta käyttäjän sisäänkirjautumisen yhteydessä sekä hänen luodessaan, muokatessaan tai poistaessaan tietojaan.

7. Tietojen luovutus ja siirto:
Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Tiedot tallennetaan sähköisesti. Ainoastaan määrätyillä Ipa Group Oy:n työntekijöillä ja Ipa Group Oy:n toimeksiannosta toimivilla työntekijöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää koko asiakasrekisteriä. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana sekä salassapitovelvollisuus.

Järjestelmä on salattu ja suojattu palomuurilla joka estää ulkopuolisten tahojen pääsyn
järjestelmään.

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys Ipa Group Oy:n asiakaspalveluun. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys Ipa Group Oy:n asiakaspalveluun.